תכני המגמה

כפתור ליצירת קשר

תכני התואר השני בהתמחות בפיתוח פדגוגי של מערכות חינוך

בין הקורסים של ההתמחות:

  • פיתוח פדגוגי ותכנון לימודים בראייה ביקורתית

  • למידה פרופסיונאלית בפרקטיקה

  • למידה בדור ה-Y

  • פיתוח חשיבה בקרב לומדים מגיל צעיר (פילוסופיה עם ילדים)

  • חשיבה מוסרית וחינוך: הפסיכולוגיה של המוסר והערכים ויישומיה החינוכיים

  • מפגש קבוצתי, נרטיב קבוצתי וחינוך לשלום

  • מחקר חינוכי איכותני בפיתוח פדגוגי

  • אמפתיה בחינוך

  • קורסי בחירה מתחום הטכנולוגיות בחינוך והחינוך האלטרנטיבי