התמחות בפיתוח פדגוגי של מערכות חינוך

תכני התואר השני בהתמחות בפיתוח פדגוגי של מערכות חינוך

הסטודנטים בהתמחות ביום למידה אינטגרטיבי של ההתמחות.
הסטודנטיות ביום למידה אינטגרטיבי של ההתמחות.

הסטודנטיות והסטודנטים בהתמחות לפיתוח פדגוגי של מערכות חינוך ביום למידה אינטגרטיבי של ההתמחות.

התכנים הנלמדים בהתמחות חושפים את הסטודנטיות והסטודנטים לשלל נקודות מבט בתחום החינוך והתחומים המשיקים לו כדי לאפשר להם לפתח את המיומנויות האקדמיות והמקצועיות. בין התכנים שיילמדו בהתמחות:

 • תכנון לימודים ופיתוח פדגוגי במבט ביקורתי מבוסס מחקר

 • סדנת משפיעים פדגוגים וחדשנות פדגוגית

 • פיתוח חשיבה ביקורתית, יצירתית ואכפתית בקרב לומדים מגיל צעיר (פילוסופיה עם ילדים ותלמידים)

 • הפסיכולוגיה של המוסר, הזהות והערכים ויישומם בחינוך

 • חשיבה פלורליסטית בחינוך

 • פילוסופיה של החינוך בדגש על פיתוח פדגוגי

 • חממה לפיתוח יזמות חינוכית

 • חינוך לסביבתנות וקיימות

 • טיפוח סביבה איכפתית ומטיבה

 • חינוך בישראל

 • מיומנויות מחקר

 • מפגשים עם מרצים אורחים מתחום החינוך מהארץ ומהעולם.