התמחות בפיתוח פדגוגי של מערכות חינוך

מבנה הלימודים בהתמחות בפיתוח פדגוגי של מערכות חינוך

כפתור ליצירת קשר

מבנה הלימודים בהתמחות

  • הלימודים מתקיימים יום בשבוע (יום ד' מבוקר ועד ערב) באוניברסיטת חיפה – הפקולטה לחינוך בקמפוס הכרמל

  • הלימודים כוללים קורסים שיש בהם חובת נוכחות וקורסים וירטואליים הניתנים ללמידה מרחוק

  • ניתן לשלב את הלימודים תוך כדי עבודה במוסדות חינוך או בעבודה אחרת (אך יש לקחת בחשבון כי הלימודים דורשים השקעה ניכרת)

מסלולי הלימודים בהתמחות:

בהתמחות ניתן ללמוד במסלול עם כתיבת תזה או במסלול עם פרויקט גמר, ללא תזה:

  1. מסלול א' (מיועד לכותבי/ות תזה) – היקף הלימודים יהיה 36 שש"ס ויכלול כתיבת שתי עבודות סמיניריוניות במסגרת הסמיניריונים בהתמחות וכן הגשת עבודת תזה (לאחר מציאת מנחה)

  2. מסלול ב' (מיועד לכותבי/ות פרויקט גמר, ללא תזה) – היקף הלימודים במסלול זה יהיה 36 שש"ס כולל כתיבת שתי עבודות סמינריוניות במסגרת ההתמחות לכל אורך השנתיים של הלימודים וכן כתיבת פרויקט גמר.

הסטודנטיות והסטודנטים בהתמחות חוגגים סיום שנה בפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה

הסטודנטיות והסטודנטים בהתמחות חוגגים סיום שנה בפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה

הסטודנטיות והסטודנטים בהתמחות לפיתוח פדגוגי במפגש עם פרופ' תומס ורטנברג, לשעבר נשיא האגודה האמריקאית לעידוד חשיבה פילוסופית בבתי ספר

הסטודנטיות והסטודנטים בהתמחות לפיתוח פדגוגי במפגש עם פרופ' תומס ורטנברג, לשעבר נשיא האגודה האמריקאית לעידוד חשיבה פילוסופית בבתי ספר