מבנה הלימודים בהתמחות בפיתוח פדגוגי של מערכות חינוך

כפתור ליצירת קשר

מבנה הלימודים בהתמחות

  • הלימודים מתקיימים יום בשבוע (יום ד' מבוקר ועד ערב) באוניברסיטת חיפה – הפקולטה לחינוך בקמפוס הכרמל

  • הלימודים כוללים קורסים שיש בהם חובת נוכחות וקורסים וירטואליים הניתנים ללמידה מרחוק

  • ניתן לשלב את הלימודים תוך כדי עבודה במוסדות חינוך או בעבודה אחרת (אך יש לקחת בחשבון כי הלימודים דורשים השקעה ניכרת)

מסלולי הלימודים בהתמחות:

בהתמחות ניתן ללמוד במסלול לכתיבת תזה או במסלול בפרויקט גמר ללא תזה:

  1. מסלול א' (לכותבי/ות תזה) – היקף הלימודים יהיה 32 שש"ס ויכלול כתיבת שתי עבודות סמיניריוניות במסגרת הסמיניריונים במגמה וכן הגשת עבודת תזה (לאחר מציאת מנחה)

  2. מסלול ב' (מיועד לכותבי/ות פרויקט גמר ללא תזה) – היקף הלימודים במסלול זה יהיה 40 שש"ס כולל כתיבת שתי עבודות סמינריוניות במסגרת המגמה לכל אורך השנתיים של הלימודים וכן כתיבת פרויקט גמר.